RacingWorld.be

Geen 24u.be tijdens 24 Hours of Zolder 2010

Door externe factoren is VZW 24u.be er dit jaar niet in geslaagd voldoende middelen te verzamelen om een volwaardige coverage van de 24 Hours of Zolder te voorzien. Alle inspanningen van onze vaste partners, inclusief Circuit Zolder, ten spijt, zien wij ons genoodzaakt om voor de editie 2010 de handdoek te werpen. Mede door langslepende onderhandelingen met de promotor rond een samenwerkingsformaat en ondersteuning van het project kon geen externe partner worden aangezocht om ons project te ondersteunen en het de draagkracht te geven die het verdient.

De doelstelling van 24u.be is steeds geweest jullie een live en volledige verslaggeving te bezorgen van de wedstrijd. We willen vasthouden aan dit principe en niet terugvallen op de klassieke persberichtgeving. Het concept van de live-verslaggeving bleek geen prioriteit bij de promotor. Bijgevolg konden we niet anders dan dit jaar het project te annuleren.

Het Bestuur van VZW 24u.be is zeer teleurgesteld in de beslissing van de promotor. De impact en uitstraling van 24u.be naar deelnemers en publiek is de voorbije jaren steeds gegroeid en heeft tot een unieke vorm van synergie geleid. Het wegvallen van deze editie van 24u.be betekent echter niet het einde van het project. We werken nu reeds naar een editie 2011 waarin we op eigen kracht verder gaan met de blijvende steun van Circuit Zolder, eigen externe partners en, wat ons betreft, eventueel ook de steun van de promotor. In het verleden heeft het concept van 24u.be steeds succes gekend. We zullen dan ook trachten om in 2011 weer van de partij te zijn met de uitgebreide live-verslaggeving en de unieke teampagina's.

We wensen alle deelnemers en bezoekers van de 24 Hours of Zolder dit jaar alvast een spannende en succesvolle race toe. De verslaggeving van de wedstrijd zal u, weliswaar op een beknopte en beperkte wijze, zeker kunnen volgen via andere kanalen. VZW 24u.be verzorgt alvast een klassieke verslaggeving via de website www.Racingworld.be.

» Klik hier om het hele nieuwsbericht te lezen...

Nieuwsberichten

» Klik hier voor meer nieuwsberichten «

Circuit ZolderMedigroep Van DyckPriorwebEuro PrintingMouchaers Media Services